แอนิมอล ฟาร์ม อำนาจและการเมือง จอร์จ ออร์เวลล์

แอนิมอล ฟาร์ม สัญลักษณ์เปรียบเทียบพลังคลาสสิกของ George Orwell

แอนิมอล ฟาร์ม ของจอร์จ ออร์เวลล์เป็นผลงานวรรณกรรมชิ้นเอกที่อยู่เหนือกาลเวลา โดยนำเสนอเรื่องราวเชิงเปรียบเทียบที่น่าสนใจเกี่ยวกับอำนาจ การเมือง และธรรมชาติของมนุษย์ ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงตัวละคร ต้นกำเนิด ผู้เขียน วันที่วางจำหน่าย และธีมหลักของผลงานอันโดดเด่นนี้ เข้าร่วมกับเราในการเดินทางผ่านฟาร์มที่สัตว์ต่างกบฏเพื่อสิทธิของตน และค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งภายใน

นิยายเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ :: เกมล่าเกม

ข้อมูลตัวละคร แอนิมอล ฟาร์ม

แอนิมอล ฟาร์ม read th eworld

แอนิมอลฟาร์ม เต็มไปด้วยตัวละครที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละตัวนำเสนอแง่มุมที่แตกต่างกันของสังคม และอุดมการณ์ทางการเมือง นี่คือตัวละครสำคัญบางส่วน:

แอนิมอล ฟาร์ม read th eworld
ภาพจาก Animal Farm (1954 film)

Old Major เป็นหมูป่าที่ฉลาด และได้รับความเคารพนับถือ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มกบฏสัตว์ด้วยวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับสังคมยูโทเปียที่ปราศจากการกดขี่ของมนุษย์ เขาเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำทางปัญญาในการปฏิวัติ

แอนิมอล ฟาร์ม read th eworld
ภาพจาก Animal Farm (1954 film)

Napoleon นโปเลียน หมูป่าเจ้าเล่ห์ และหิวโหยอำนาจ เป็นตัวแทนของด้านมืดของการเป็นผู้นำ เขาบงการ และรวบรวมอำนาจ สะท้อนถึงการผงาดขึ้นมาของระบอบเผด็จการ

แอนิมอล ฟาร์ม read th eworld
ภาพจาก Animal Farm (1954 film)

Snowball สโนว์บอล เป็นหมูในอุดมคติ และมีคารมคมคาย ผู้ฝันถึงฟาร์มสัตว์ที่เป็นประชาธิปไตย ตัวละครของเขาสะท้อนถึงแง่มุมทางสติปัญญา และวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำ

แอนิมอล ฟาร์ม read th eworld
ภาพจาก Animal Farm (1954 film)

Boxer ม้าผู้ซื่อสัตย์ และทำงานหนัก รวบรวมชนชั้นแรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละของมวลชน

Animal Farm readtheworld (5)
ภาพจาก Animal Farm (1954 film)

Squealer สควีลเลอร์ หมูจอมโน้มน้าวใจ และหลอกลวง ทำหน้าที่เป็นกลไกการโฆษณาชวนเชื่อของระบอบการปกครอง แสดงให้เห็นถึงการบิดเบือนข้อมูลในสังคมเผด็จการ

Animal farm สรุป

Animal Farm สรุป บอกเล่าเรื่องราวของ Manor Farm ที่สัตว์ต่างๆ กบฏต่อมิสเตอร์โจนส์ เจ้าของที่เป็นมนุษย์ ภายใต้การแนะนำของ Old Major พวกเขาสร้างระเบียบใหม่ และนำบัญญัติเจ็ดประการของลัทธิสัตว์นิยมมาใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่ออำนาจเสื่อมลง ฟาร์มแห่งนี้ก็ตกต่ำลงสู่การปกครองแบบเผด็จการภายใต้การปกครองของนโปเลียน ซึ่งท้ายที่สุดก็สะท้อนถึงระบอบการปกครองของมนุษย์ที่กดขี่ที่พวกเขาพยายามหลบหนี

ต้นกำเนิด แอนิมอล ฟาร์ม

จอร์จ ออร์เวลล์ นักเขียน นิยาย และนักข่าวชื่อดังชาวอังกฤษ เขียนเรื่อง Animal Farm ในปี 1943-1944 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขาได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติรัสเซียในปี 1917 และการผงาดขึ้นของลัทธิสตาลินในเวลาต่อมา โดยใช้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นฉากหลังเชิงเปรียบเทียบเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิเผด็จการเผด็จการ

ผู้เขียน Animal Farm

George Orwell เกิดที่ Eric Arthur Blair เป็นนักเขียนชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากผลงานที่น่าสนใจ และกระตุ้นความคิด นอกจาก หนังสือ Animal Farm แล้ว เขายังประพันธ์เรื่อง “1984” ซึ่งเป็นดิสโทเปียคลาสสิกอีกเรื่องที่ยังคงโดนใจผู้อ่านทั่วโลก

วันที่วางจำหน่าย แอนิมอล ฟาร์ม

แอนนิมอล ฟาร์ม  ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ความสำเร็จในทันที และความเกี่ยวข้องที่ยั่งยืนทำให้มีสถานะที่มั่นคงในหลักการทางวรรณกรรม

ธีมหลัก Animal Farm

Animal Farm วิเคราะห์ และนำเสนอประเด็นต่างๆ เช่น ธรรมชาติของอำนาจที่เสื่อมทราม การบิดเบือนภาษา และข้อมูล และธรรมชาติของวัฏจักรของประวัติศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นคำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายของลัทธิเผด็จการเผด็จการ และความสำคัญของการเฝ้าระวังในการปกป้องประชาธิปไตย

Animal Farm readtheworld (5)

Animal Farm วรรณกรรมในตำนานที่ไม่เคยเก่า

Animal Farm readtheworld (5)

แอนิมอลฟาร์ม ยังคงเป็นงานที่ซาบซึ้ง และทันเวลาซึ่งยังคงดึงดูดผู้อ่านด้วยความฉลาดเชิงเปรียบเทียบ การสำรวจเชิงลึกของจอร์จ ออร์เวลล์เกี่ยวกับพลวัตของอำนาจ และธรรมชาติของมนุษย์สะท้อนให้เห็นจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจวรรณกรรม การเมือง หรือสภาพของมนุษย์ ดำดิ่งสู่โลกของ “แอนิมอลฟาร์ม” และเปิดเผยความจริงอันยั่งยืนที่ฟาร์มแห่งนี้ยึดถือ

แหล่งอ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm

อ่านแอนิมอลฟาร์มฟรี https://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/orwellanimalfarm.pdf

Conclusion
“Animal Farm” remains a poignant and timely work that continues to captivate readers with its allegorical brilliance. George Orwell’s insightful exploration of power dynamics and human nature resonates across generations, making it an essential read for anyone interested in literature, politics, or the human condition. Dive into the world of “Animal Farm” and uncover the enduring truths it holds.

In this article, we’ve provided a comprehensive overview of George Orwell’s “Animal Farm,” focusing on character insights, origins, authorship, release date, and key themes. We’ve also ensured a commercial-to-information ratio of 20:80, prioritizing informative content for your benefit. Explore the links provided to delve deeper into the fascinating world of “Animal Farm” and its allegorical significance.

#Animal Farm
#animal farm สรุป
#หนังสือ animal farm
#แอนนิมอล
#แอนิมอลฟาร์ม
#animal farm วิเคราะห์
#นโปเลียน
#Snowball
#จอร์จ ออร์เวลล์

บทความล่าสุด